DIASTASIS REHAB PROGRAM PACKAGES

DIASTASIS REHAB pregnancy program packages

program products

basic

basic plus

premium

diastasis rehab  splint® (2)

DIASTASIS REHAB PREGNANCY VIDEO

DIASTASIS REHAB guidebook

diastasis rehab
18-week online support

DIASTASIS REHAB
CORRECTIVE CONNECTIVE TISSUE CREAM

DIASTASIS REHAB
splint extenders

DIASTASIS REHAB coming contractions cd

TOGETHERtummy™ TANK TOP AND SPLINT sleepwear

TOGETHERtummy™ TANK TOP AND SPLINT daywear

Dyna Band

 DIASTASIS REHAB DIASTOMETER™

DIASTASIS REHAB
VIDEO FOR WOMEN

TOGETHER TUMMY BOOK

  • BASIC

  • BASIC
    PLUS
  • PREMIUM

Click on one of the tabs above to view a package.

program products

basic 

DIASTASIS REHAB SPLINT® (2)

DIASTASIS REHAB
PREGNANCY VIDEO

DIASTASIS REHAB guidebook

DIASTASIS REHAB
18-week online support

DIASTASIS REHAB
CORRECTIVE CONNECTIVE TISSUE CREAM

DIASTASIS REHAB

SPLINT EXTENDERS

DIASTASIS REHAB COMING CONTRACTIONS CD

TOGETHERWEAR™ TANK TOP AND SPLINT daywear

TOGETHERWEAR™ TANK TOP AND SPLINT sleepwear

DIASTASIS REHAB TOGETHER TUMMY BOOK

DIASTASIS REHAB 

Dyna Band

DIASTASIS REHAB DIASTOMETER™

DIASTASIS REHAB

VIDEO FOR WOMEN

Click on one of the tabs above to view a package.

$500.00 SAVE $25

FREE SHIPPING in the US

program products

basic plus

DIASTASIS REHAB SPLINT® (2)

DIASTASIS REHAB
PREGNANCY VIDEO

DIASTASIS REHAB guidebook

DIASTASIS REHAB
18-week online support

DIASTASIS REHAB
CORRECTIVE CONNECTIVE TISSUE CREAM

DIASTASIS REHAB

SPLINT EXTENDERS

DIASTASIS REHAB COMING CONTRACTIONS CD

TOGETHERtummy™ TANK TOP AND SPLINT sleepwear

TOGETHERtummy™ TANK TOP AND SPLINT daywear

DIASTASIS REHAB TOGETHER TUMMY BOOK

DIASTASIS REHAB 

Dyna Band

DIASTASIS REHAB DIASTOMETER™

DIASTASIS REHAB

VIDEO FOR WOMEN

Click on one of the tabs above to view a package.

program products

premium

DIASTASIS REHAB SPLINT® (2)

DIASTASIS REHAB
PREGNANCY VIDEO

DIASTASIS REHAB guidebook

DIASTASIS REHAB
18-week online support

DIASTASIS REHAB
CORRECTIVE CONNECTIVE TISSUE CREAM

DIASTASIS REHAB

SPLINT EXTENDERS

DIASTASIS REHAB COMING CONTRACTIONS CD

TOGETHERtummy™ TANK TOP AND SPLINT sleepwear

TOGETHERtummy™ TANK TOP AND SPLINT daywear

DIASTASIS REHAB TOGETHER TUMMY BOOK

DIASTASIS REHAB 

Dyna Band

DIASTASIS REHAB DIASTOMETER™

DIASTASIS REHAB

VIDEO FOR WOMEN